Wie we zijn

De stichting Ter Klinke is recent opgericht en wil culturele evenementen organiseren. De initiatiefnemers hebben eerder succesvolle producties tot stand gebracht en hebben nu een concreet plan voor muziektheater op locatie: De Toorn van Thunaer.

De stichting heeft als ondertitel: Culturele Couraozie en Dieverdaotsie. De Drentse streektaal wordt, zowel mondeling als schriftelijk, zoveel mogelijk gebruikt.

Couraozie: moed, ondernemingsgeest, pit, karakter
Dieverdaotsie: afleiding, bezigheid, verstrooiing

Het lopende project van de stichting, ‘De Toorn van Thunaer‘, wordt uitgevoerd in september 2019. De periode daarvoor besteedt de stichting aan het maken van de productie, aan de organisatie en registratie van de deelnemers, het instuderen van teksten, liederen en spel en organisatorische aspecten.