Hulp van DLV Advies

Evenement en stikstof

We moesten eraan geloven. Ook voor Muziektheaterspektakel De Vlinderprinses is in het kader van de vergunningverlening een Aerius stikstofberekening uitgevoerd. Het gaat daarbij om de berekening van de invloed van het evenement op de stikstofdepositie op het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied, het Mantingerzand op 7 kilometer van de speellocatie.

Provincie en of gemeente

Het was even een zoektocht. Ook bij het bevoegd gezag (Provincie en Gemeente Coevorden) was in april nog niet alles duidelijk. De provincie verwees ons naar de gemeente en de gemeente zat te wachten op informatie van de provincie.

Hulp van DLV Advies

Gelukkig is alles goed gekomen, vooral door de inzet van DLV Advies. Zij hebben voor ons de Aerius depositieberekening uitgevoerd en recent kwam de verlossende conclusie:

Uit de AERIUS depositieberekening is gebleken dat er geen resultaten boven de 0,00 mol/ha/jaar is op Natura 2000 gebieden. Daarmee kan worden geconcludeerd dat dit project vergunbaar is en er geen negatieve effecten op Natura 2000 gebieden zijn door toepassing van dit project.