Doelstelling

De stichting organiseert culturele evenementen in het buitengebied of in één van de dorpen van de voormalige gemeenten Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo. Met de ondertitel Culturele Couraozie en Dieverdoatsie streeft de stichting de volgende doelen na.

Vergroten van de Aantrekkelijkheid koren en verenigingen

Projecten van de stichting bieden zang- en muziekverenigingen in de dorpen de mogelijkheid hun leden een nieuw aanbod te doen dat past in de trend van projectmatige activiteiten. De verenigingen blijven zo aantrekkelijk voor hun leden.

Het levendig houden van streektaal

Drentstalige projecten dragen bij aan een blijvende verversing van het culturele erfgoed die noodzakelijk is voor het hedendaags houden van de streektaal. Muziek en toneel zijn daarbij de ideale vervoermiddelen. Het bestuur vindt de deelname van jonge mensen daarin van groot belang.

Meer besef van landschappelijk en historisch erfgoed

Projecten van de stichting dragen bij aan de ondersteuning van het immateriële, culturele en landschappelijke erfgoed van de streek in de breedste zin van het woord. Zij wil tegemoet komen aan de behoefte om met een goed theatraal product in de Drentse streektaal de regio nadrukkelijker op de kaart te zetten.