In het Drents

Een nei initiatief

De stichting Ter Klinke is een initiatief van drie partners:
Gerrit Hegen (Sleen)
Harm Dijkstra (Sleen)
Jan Kruimink (Oosterhesselen).

Zie hebt mekaar vunden nao de succesvolle opvoering van de Drentstaolige musical “op de Vleugels van de Wind”, bij de meul in Slien in 2014. Gerrit – as veurzitter van de Musicalcommissie van de Gemengde Zangveriening in Slien – en Harm as schriever van liedties en tonielstukken en regisseur hebt in dizze en een soortgelieke productie in 2008 samenwarkt. Jan hef as muziekdocent en koordirigent veul ervaring met het componeren en arrangeren van koor- en orkestmuziek en met het bedenken, organiseren en oetvoeren van grootschalige muziekproducties.

Culturele Couraozie en Dieverdaotsie

In de zommer van 2015 hebt de drie projectpartners contact met mekaar zöcht met as doel um een nei gezamenlijk project te gaon starten in de regio Hesseln, Slien en Zweel.
In augustus 2016 is hierveur de stichting met de naam Stichting Culturele Couraozie en Dieverdaotsie opricht. In september 2017 is de naam veranderd in Stichting Ter Klinke, met as underschrift Culturele Couraozie en Dieverdaotsie. De betiekenis van die woorden moej mar ies opzuken in Woordenboek van de Drentse Dialecten of kiek bij ‘Wie we zijn‘.
De doelstelling van de stichting is het organiseren van een cultureel evenement in de open lucht in het boetengebied of in ien van de darpen van de veurmalige gemienten Hesseln, Slien en Zweel met toniel, zang en muziek, op basis van historische feiten en een geromantiseerd verhaal.

Op de kaort

Met dit evenement op projectbasis wil de stichting bijdragen aan de understeuning van het immateriële, culturele en landschappelijke arfgoed van de streek in de briedste zin van het woord. Zij wilt tegemoet kommen an de behoefte om met een goed theatraal product in de Drentse streektaol de regio naodrukkelijker op de kaort te zetten.

Muziek, zang en toniel

De productie, die een combinatie is van muziek, zang, taol, decor en toniel, wordt in een natuurlijke en cultuur-historische umgeving plaotst en oetvoerd, wat zal leiden tot een unieke belevenis voor zowal de dielnemers as de bezukers.

Het project möt leiden tot een grote participatie van zang- en muziekverienings in drie plaotsen. Dizze participatie zal leiden tot een grotere variatie in het anbod van de activiteiten van de betreffende verienigings en drag metterdaod ok bij aan de leefbaarheid in de darpen.

Arfgoed en streektaol

Het project möt bijdragen aan een blievende verversing van het culturele arfgoed, wat neudzakelijk is um de streektaol hedendaags te holden. Muziek en toniel bint daorbij de ideale middelen. De projectpartners vindt de dielname van jonge mensen daorin van groot belang.

Hol oes in de gaten

Bij neischierig worden, volg oes op dizze webstee, middels de publicaties in kranten en darpswebsteden, veur de radio en veur de tillevisie.

IJ heurt van oes!