Verantwoording

VAN DE STICHTING TER KLINKE

De leste veurstelling van de Toorn van Thunaer lig alweer een hiele zet achter oes. Wij, as bestuur van de stichting Ter Klinke, bint ontzettend trots op het behaalde resultaat. 

Wij realiseert oes terdege dat een project van dizze umvang zunder subsidies en sponsoring (geldelijk of in natura) en de onveurwaardelijke inzet van speulers, muzikanten, professionals en vrijwilligers niet meugelijk west was. Mar ok de gunfactor in de hiele streek van Hesseln, Slien en Zweel hef bijdragen, met as klinkend resultaat zes keer een volle tribune. 

logo De Toorn van Thunaer

Grote dank daorveur!

BINT DE DOELSTELLINGS VAN HET PROJECTPLAN VAN DE TOORN VAN THUNAER HAALD?

  1. Het vergroten van de participatie van regionale koren en tonielverienigingen is realiseerd. Leden van een tiental verienigings hebt met daon as zanger of tenielspeuler. Daornaost hef een complete fanfare met daon. Der is een vörm van samenwarking ontstaon en nao het muziektheaterspektakel bint zeker 8 dielnemers toetreden tot een drietal zangverienigings. En ok paste het muziektheaterspektakel in de trend van projectmatige activiteiten.
  2. De Drentstalige productie hef bevorderend warkt op oetingen (mondeling en schriftelijk) in de streektaol en hef leid tot een groter historisch besef met belangstelling veur landgoed De Klencke van Natuurmonumenten. De fiets- en wandelroute en de bijbeheurende routeboekjes die maakt bint in het kader van de Toorn van Thunaer en het schoelenproject op 7 basisscholen in de regio hebt daoran metwarkt. Ok de actuele website www.toornvanthunaer.nl  hef een belangrieke rol speuld en döt dat nog.
  3. Deur het grote aantal speulers (zangers, tonielspeulers, muzikanten, mar ok diereigenaren (schaopskudde, geiten), ruiters en menners) en een leger aan vrijwilligers was der veul saamheurigheid met een ongekend wij-gevuul.
  4. Der is in regionale dag- en weekbladen en op radio en TV roem aandacht besteed an de Toorn van Thunaer en in iegen beheer is der een aantrekkelijke documentaire maakt, te bekieken op YouTube op www.toornvanthunaer.nl. Boetendes: de glossy, het foto- en verhalenboek, is een prachtig tiedsdocument worden. 
  5. As extra: op de premièreaovond van de Toorn van Thunaer is bekend maakt dat de gemiente Coevern culturele gemiente van Drenthe wordt in 2021-2022.
  6. En as leste: een belangrieke doelstelling, financieel rondkommen, is ok haald. Wij sluut of met een mooi batig saldo dat wij reserveert veur een volgend project.

TENSLOTTE

Wij hebt een mooie periode ofsleuten.

Het bestuur giet het een tiedtien kalm an doen. Tegeliek denkt de drie initiatiefnimmers al weer nao over een vervolg. De Toorn van Thunaer hef oes leerd dat daor tied over hen giet. En aw wat doet dan doew het goed.

Mooie toevoeging an Culturele Couraozie en Dieverdaotsie.

Namens het bestuur van de stichting Ter Klinke,

Gerrit Hegen.