Veur Geert Roeles

Die an de basis stun van Stichting Ter klinke.

Die met een heldere, nuchtere, Drèentse kiek op de zaken sturing gaf an het project “De Toorn van Thunaer”, dat oet naam van die stichting, met overweldigend succes, oetvoerd is en die er daordeur ok mèt veur zörgd hef dat er in de toekomst meer van dit soort projecten kommen zult, umdat er een gedegen basis legd is, waormet ok de bestuurders van de toekomst oet de voeten kunt.”

Harm Dijkstra die namens bestuur en intitiatiefnimmers Geert Roeles toesprak

oFSCHEID

Met dizze woorden en het anbieden van een aordigheid hef het bestuur van de Stichting ter Klinke op vrijdag 2 juli 2021 ofscheid nummen van Geert Roeles, die eerder te kennen geven had um nao de Toorn van Thunaer te willen stoppen as bestuurslid.

NEI BESTUURSLID

Wij priest oes gelukkig dat wij in de persoon van Anne Schepers oet Aalden een weerdige vervanger vunden hebt veur Geert. Anne is geboren in Benneveld, geteugen in Aold Aalden en woont met heur vriend en twie jonge kinder in Aalden. Zie hef studeerd in Maastricht en warkt non as teamleider an de PABO in Emmen. Zie hef der veul zin an um met te doen in het bestuur en veural um te warken an een nei theaterspektakel in 2023 òf 2024.

Namens het bestuur van de Stichting ter Klinke en de initiatiefnimmers,

Gerrit Hegen